Bogføring


Flere og flere virksomheder vælger ikke at have deres eget bogholderi.

 

MT Regnskab udfører bogføringsassistance på flere niveauer. Bilagsmaterialer og kasserapporter kan afleveres hos os og vi ordner resten, eller vi ordner det hele i din virksomhed – det er op til dig. Vi har erfaring med en række forskellige økonomisystemer – herunder også hostede løsninger hvor du, vi og eventuel revisor har adgang til samme elektroniske system.

Vi varetager følgende bogholderifunktioner:

Debitorbogholderi

 • Fakturering
 • Kontoudtog
 • Rykning
 • Overdragelse til retslig inkasso
 • Bogføring af indbetalinger

Kreditorbogholderi

 • Betale regninger
 • Bogføring af kreditfakturaer
 • Afstemme leverandørgæld

Løn- og personaleadministration

 • Håndtering af løn og gager
 • Håndtering af pensionsordninger
 • Kørselsregnskab
 • Rejseafregning

Finansbogholderi

 • Periodiseringer
 • Bogføring
 • Afskrivninger
 • Kursreguleringer
 • Balanceafstemning
 • Momsregnskab og momsindberetning
 • Månedsrapportering
 • Årsafslutning og klargøring til e.v.t. revisor

468 ad