Momsregnskab


Momsregnskabet består grundlæggende af to punkter, nemlig indgående moms (købsmoms) og udgående moms (salgsmoms). Indgående moms eller købsmoms, er moms du selv betaler ved køb af varer eller tjenesteydelser og udgående moms eller salgsmoms er moms du opkræver for salg af varer eller tjenesteydelser. Så længe dit momsregnskab er simpelt kan dette føres i et almindeligt regneark, eller du kan vælge at benytte et regnskabs program som E-conomic til at holde styr på faktura og bilag.

 

Hjælp til momsregnskab

Ikke alle momsregnskaber er lige så simple som det ovenfor skitserede. Import og eksport stiller større krav til dit momsregnskab, specielt hvis du handler med lande indenfor EU, hvor momsen afregnes efter forskellige procentsatser. Vælger du f.eks. at bogføre moms af salg når du har modtaget penge fra kunden, fremfor når du udsender faktura, skal der også tages højde for dette i dit momsregnskab.

MT Regnskab kan hjælpe dig med at beregne din moms korrekt. Du har pligt til at opbevare alle faktura og bilag i mindst 5 år, så SKAT til enhver tid kan gå ind og kontrollere at dit momsregnskab er korrekt.
Momsregnskaber kan desuden være tidskrævende og de fleste selvstændige kan bruge tiden bedre på deres forretning fremfor at udfylde momsregnskab.

Momsregnskab i E-conomic

Momsregnskaber er for de fleste mindre virksomheder forholdsvis simpelt, men stadig kræver det tid at udføre korrekt. Den tid du sparer ved at lade MT Regnskab udføre dit momsregnskab kan du bruge på at udvikle din forretning og dermed lave ting du synes er mere spændende end regnskab. Med vores lave timepriser er din udgift til bogføring og regnskaber hurtigt tjent ind igen.

E-conomic er designet til små og mellemstore virksomheder og er derfor ideelt til selvstændige og enkeltmandsvirksomheder. MT Regnskab er eksperter i regnskabsføring i E-conomic. Derfor kan jeg hjælpe dig med at komme godt i gang med at bruge E-conomic, lave rettelser samt vedligeholdelse. Momsregnskabet bør føres kontinuerligt og det er vigtigt for din virksomhed at det både er opdateret og korrekt opsat. Benytter du et andet regnskabs program kan jeg også hjælpe.


468 ad